Cheltuieli bugetare

► BUGETUL CASEI JUDEȚENE DE PENSII BOTOȘANI

1. Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare ale instituţiei, pe ani, în format deschis, precum şi rectificările bugetare:
Bugetul instituţiei pe anul 2016, BASS, BS, FAAMBP
Bugetul instituţiei pe anul 2015, BASS, BS, FAAMBP

2. Execuţia bugetară – situaţia plăţilor în format deschis (actualizate cu o frecvenţă lunară):

Borderou plăţi (din BASS, BS, FAAMBP): ► ian. 2017; ian. 2016.
Borderou plăţi (din BASS, BS, FAAMBP): febr. 2017; febr. 2016.
Borderou plăţi (din BASS, BS, FAAMBP): ► mar. 2017; mar. 2016.
Borderou plăţi (din BASS, BS, FAAMBP): apr. 2017; apr. 2016.
Borderou plăţi (din BASS, BS, FAAMBP): ► mai 2017; mai 2016.
Borderou plăţi (din BASS, BS, FAAMBP): iun. 2017; iun. 2016.
Borderou plăţi (din BASS, BS, FAAMBP): iul. 2017iul. 2016.
Borderou plăţi (din BASS, BS, FAAMBP): aug. 2017; aug. 2016.
Borderou plăţi (din BASS, BS, FAAMBP): sept. 2017; sept. 2016.
Borderou plăţi (din BASS, BS, FAAMBP): ► oct. 2017; oct. 2016.
Borderou plăţi (din BASS, BS, FAAMBP): ► nov. 2017; nov. 2016.
Borderou plăţi (din BASS, BS, FAAMBP): ► dec. 2017; dec. 2016.

3. Situaţia drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special, ale angajaţilor din cadrul Casei Judeţene de Pensii Botoşani:
▪ Situaţia drepturilor salariale: ian. 2017; ian. 2016
▪ Situaţia drepturilor salariale: febr. 2017; febr. 2016
▪ Situaţia drepturilor salariale: mar. 2017; mar. 2016
▪ Situaţia drepturilor salariale: apr. 2017; apr. 2016
▪ Situaţia drepturilor salariale: mai 2017; mai 2016
▪ Situaţia drepturilor salariale: iun. 2017; iun. 2016
▪ Situaţia drepturilor salariale: iul. 2017; iul. 2016
▪ Situaţia drepturilor salariale: aug. 2017; august 2016
▪ Situaţia drepturilor salariale: sept. 2017; sept. 2016
▪ Situaţia drepturilor salariale: oct. 2017; oct. 2016
▪ Situaţia drepturilor salariale: nov. 2017; nov. 2016
▪ Situaţia drepturilor salariale: dec. 2017; dec. 2016

► BILANȚURILE CONTABILE

1. Bilanţuri contabile – ANUL 2016:
1.1. Bilanţuri contabile la 31 martie 2016:

Bilanţul contabil – Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS)
Bilanţul contabil – Bugetul de stat (BS)
Bilanţul contabil – Fondul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP)
    1.2. Bilanţuri contabile la 30 iunie 2016:
           Bilanţul contabil – Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS)
           Bilanţul contabil – Bugetul de stat (BS)
Bilanţul contabil – Fondul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP)
    1.3. Bilanţuri contabile la 30 septembrie 2016:
           Bilanţul contabil – Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS)
           Bilanţul contabil – Bugetul de stat (BS)
Bilanţul contabil – Fondul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP)
    1.4. Bilanţuri contabile la 31 decembrie 2016:
           Bilanţul contabil – Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS)
           Bilanţul contabil – Bugetul de stat (BS)
Bilanţul contabil – Fondul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP)

2. Bilanţuri contabile – ANUL 2015:
1.1. Bilanţuri contabile la 31 martie 2015:

Bilanţul contabil – Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS)
Bilanţul contabil – Bugetul de stat (BS)
Bilanţul contabil – Fondul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMB)
    1.2. Bilanţuri contabile la 30 iunie 2015:
           Bilanţul contabil – Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS)
           Bilanţul contabil – Bugetul de stat (BS)
Bilanţul contabil – Fondul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP)
    1.3. Bilanţuri contabile la 30 septembrie 2015:
           Bilanţul contabil – Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS)
           Bilanţul contabil – Bugetul de stat (BS)
Bilanţul contabil – Fondul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP)
    1.4. Bilanţuri contabile la 31 decembrie 2015:
           Bilanţul contabil – Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS)
           Bilanţul contabil – Bugetul de stat (BS)
Bilanţul contabil – Fondul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale (FAAMBP)