Construiește-ți viitorul din timp!

Prin intermediul acestui site, Casa Judeţeană de Pensii Botoşani doreşte să vină în sprijinul dumneavoastră cu informaţii şi răspunsuri la problemele pe care le întâmpinaţi cu privire la pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Dacă aţi accesat site-ul Casei Judeţene de Pensii Botoşani, atunci cu siguranţă veţi afla totul despre modul în care puteţi solicita pensia cuvenită, naţională sau comunitară, despre modalităţile de obţinere a acesteia şi transferul drepturilor la adresa de domiciliu, în cazul în care locuiţi într-un stat extracomunitar.

Totodată, puteţi afla cum să vă pregătiţi mai bine viitoarea pensie, încă din perioada vieţii active. Este esenţial să înţelegem că timpul nu poate fi dat înapoi pentru a realiza, în pragul pensionării, un anumit stagiu de cotizare necesar deschiderii dreptului de pensie sau realizării unui anumit cuantum al pensiei. Nu ezitaţi, aşadar, să vă informaţi din timp şi permanent despre legislaţia specifică pensiilor, pregătindu-vă astfel pensia pe care o doriţi. Un viitor liniştit trebuie construit, zi de zi, în prezent.

Solidaritatea între generaţii, pe care se bazează întreaga funcţionare a societăţii noastre, înseamnă să găsim soluţii împreună. În calitate de funcţionari publici, noi vom fi mereu în slujba şi în sprijinul dumneavoastră.

Pentru accesul complet la serviciile electronice oferite de Casa Naţională de Pensii Publice, pentru notificarea online cu privire la evenimentele referitoare la propria persoană sau accesul gratuit la informaţiile dedicate dumneavoastră, CJP Botoşani vă invită să vă creaţi un CONT ONLINE CNPP.RO

Despre instituţie

1. LEGISLAŢIE
2.
CONDUCERE
3.
ORGANIZARE
4.
PROGRAME ŞI STRATEGII PROPRII
5.
RAPOARTE ŞI STUDII

===============================================================================================
1.
LEGISLAŢIE:

În scopul îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei serviciilor de asigurare a accesului cetăţenilor şi al instituţiilor publice şi private la legislaţie, Ministerul Justiţiei a dezvoltat în sistem online, prin proiectul finanţat din fonduri europene nerambursabile "Implementarea Portalului N-Lex"o bază de date legislativă naţională http://legislatie.just.ro în care se găsesc inclusiv actele normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea Casei Judeţene de Pensii Botoșani:

Legea nr. 263/20010 privind sistemul unitar de pensii publice;
HGR nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
HGR nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice.

Legislaţia care reglemenetază sistemul unitar de pensii publice, precum şi actele normative referitoare la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale pot fi consultate şi descărcate de aici

===============================================================================================

2. CONDUCERE
:

Lista completă a persoanelor cu funcţii de conducere la nivelul Casei Judeţene de Pensii Botoşani
(detalii)

===============================================================================================
3. ORGANIZARE
:

3.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare cu precizarea atribuţiilor departamentelor
(detalii).
3.2. Organigrama aprobată de Preşedintele CNPP
(detalii); Organigrama cu elemente suplimentare (numele persoanelor care ocupă poziţii de conducere, numărul maxim de posturi) - detalii
3.3. Carieră - posturile scoase la concurs din cadrul Casei Judeţene de Pensii Botoşani
(detalii)

===============================================================================================
4. PROGRAME ŞI STRATEGII PROPRII
:

4.1. Direcţii de acţiune propuse a se realiza în anul 2016 la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani
(detalii)
4.2. Planificarea activităţii Casei Judeţene de Pensii Botoşani pentru anul 2016
(detalii)

===============================================================================================
5. RAPOARTE ŞI STUDII
:

Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2013 (detalii)
Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2014 (detalii)
Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2015 (detalii)
Raport privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Botoşani
, în anul 2015
(detalii)
Rezultate şi indicatori de evaluare obţinuţi în anul 2015 de CJP Botoşani, în urma derulării acţiunilor/activităţilor planificate (detalii)
Raport privind stadiul realizării acţiunilor planificate ale CJP Botoşani, în anul 2015, elaborat conform Procedurii operaţionale a Instituţiei Prefectului judeţul Botoşani PO 7.5.1-06 privind monitorizarea şi coordonarea serviciilor publice deconcentrate (detalii)

Comunicate

 • [ 2016-05-16 ]
  Anunț privind organizarea concursului în vederea ocupării unei funcții publice de execuție
  mai mult ...
 • [ 2016-03-21 ]
  Cont online CNPP.ro
  mai mult ...
 • [ 2016-01-06 ]
  Comunicate de presă privind tichetele de călătorie și baza lunară de calcul a reținerilor din pensii
  mai mult ...
 • [ 2015-12-31 ]
  Modificări în domeniul asigurărilor sociale aduse de legislație începând cu 01 ianuarie 2016
  mai mult ...
 • [ 2015-12-23 ]
  Noutăți privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale aduse de Legea nr. 340/2015
  mai mult ...