Contact

1. DATELE DE CONTACT ALE AUTORITĂŢII
2. PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL INSTITUŢIEI
3. PROGRAM DE AUDIENŢE
4. PETIŢII
5. FUNCŢIONARII PUBLICI RESPONSABILI PENTRU ACCESUL LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
6. DATE DE CONTACT ALE PERSONALULUI CASEI JUDEŢENE DE PENSII BOTOŞANI

===============================================================================================
1. DATELE DE CONTACT ALE AUTORITĂŢII
▪ Denumire: CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BOTOŞANI
 Sediu: Botoşani, Calea Naţională, Nr. 85, cod poştal 710048, jud. Botoşani
▪ Telefon centrală: 0231 536724; 0231 536725
▪ Fax: 0231 513517
▪ E-mail: pensii.botosani@cnpp.ro

===============================================================================================
2. PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL INSTITUŢIEI

 Program de funcţionare al instituţiei: Luni – Joi, între orele 8.00 – 16.30; Vineri, între orele 8.00 – 14.00
 Program de lucru cu publicul (la ghişee): Luni – Joi, între orele 8.00 – 14.00; Vineri, între orele 8.00 – 13.00
 Program de lucru cu publicul (conform HGR nr. 1.487/2005): Luni, Marţi, Joi şi Vineri, între orele 8.30 – 16.30; Miercuri, între 8.30 – 18.30
 Program de lucru (la casierie): Luni – Joi, între orele 8.00 – 10.00 şi 11.00 – 15.00; Vineri, între orele 8.00 – 10.00 şi 11.00 – 13.30. În ultima zi din lună NU se fac încasări sau plăţi prin casierie.

===============================================================================================
3. PROGRAM DE AUDIENŢE
▪ Director executiv, Cristina-Elena ANTON: Luni – Vineri, între orele 9.00 – 14.00 (camera 201, etaj II)
▪ Director executiv adjunct economic, Ioan BUZILĂ: Marţi şi Vineri, între orele 9.00 – 14.00 (camera 203, etaj II)
▪ Director executiv adjunct prestaţii, Narcis DREŢCANU: Luni şi Joi, între orele 9.00 – 14.00 (camera 307, etaj III)

===============================================================================================
4. PETIŢII
▪ E-mail: pensii.botosani@cnpp.ro

===============================================================================================
5. FUNCŢIONARII PUBLICI RESPONSABILI PENTRU ACCESUL LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

▪ Cristina-Elena ANTON – director executiv; e-mail: cristina.anton@cnpp.ro; tel.: 0726.291582
▪ Ioan BUZILĂ – director executiv adjunct (economic); e-mail: ioan.buzila@cnpp.ro; tel.: 0723.693963
 Narcis DREŢCANU – director executiv adjunct (prestaţii); e-mail: narcis.dretcanu@cnpp.ro; tel.: 0728.938051
▪ Brînduşa RUSSU – purtător de cuvânt; brandusa.russu@cnpp.ro; tel.: 0725.588820

===============================================================================================
6. DATE DE CONTACT ALE PERSONALULUI CASEI JUDEŢENE DE PENSII BOTOŞANI

(Nume şi prenume ale personalului de conducere şi execuţie, funcţii, telefon/fax/e-mail, declaraţii de avere şideclaraţii de interese)
Directorii instituţiei
Compartimentul Audit
Compartimentul Legislaţie şi Contencios
Compartimentul Informatică
Compartimentul Resurse Umane
Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice
Compartimentul Expertiză Medicală
Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
Serviciul Financiar-Contabilitate
Compartimentul Gestiunea Biletelor de Tratament
Serviciul Evidenţă Contribuabili
Compartimentul Achiziţii Publice
Serviciul Stabiliri Prestaţii
Compartimentul Pensii Internaţionale
Serviciul Plăţi Prestaţii
Relaţii cu publicul