Formulare

FORMULARE TIP CERERE:

 • ANEXA nr.   6 – Cerere privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale
 • ANEXA nr.   7 – Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate
 • ANEXA nr.   8 – Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş
 • ANEXA nr.   9 – Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat
 • ANEXA nr. 10 – Cerere pentru expertizarea medicală a capacităţii de muncă
 • ANEXA nr. 11 – Cerere pentru acordarea ajutorului de deces

FORMULARE TIP ADEVERINŢĂ:

 • ANEXA nr.   1 – NOTĂ privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale potrivit Avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale nr. ……./……….
 • ANEXA nr.   2 – LISTA asiguraţilor care au desfăşurat activităţi pe durata programului  normal de lucru din luna respectivă la locurile de muncă specificate în Avizul nr………../………., emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
 • ANEXA nr.   3 – ADEVERINŢĂ
 • ANEXA nr.   4 – LISTA unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localităţii Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi a localităţilor componente
 • ANEXA nr.   5 – ADEVERINŢĂ
 • ANEXA nr. 12 – ADEVERINŢĂ
 • ANEXA nr. 13 – ADEVERINŢĂ
 • ANEXA nr. 14 – ADEVERINŢĂ
 • ANEXA nr. 15 – SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI MAJORĂRILE DE RETRIBUŢII TARIFARE care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual
 • ANEXA nr. 16 – ADEVERINŢĂ

FORMULARE PENTRU ASIGURAŢI:

FORMULARE PENSII INTERNAŢIONALE:

 • RO 202 – Instrumentarea unei cereri de pensie de bătrâneţe
 • RO 203 – Instrumentarea unei cereri de pensie de urmaş
 • RO 204 – Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate
 • E 207 – Certificat privind cariera de asigurat
 • Cerere de pensie pentru limită de vârstă (Israel)
 • Cerere pentru pensie de urmaş (Israel)
 • Cerere pentru pensie de invaliditate (Israel)
 • Anexa 2 / 2. Melléklet – Certificat de viaţă / ÉLETBIZONYÍTVÁNY (HUN)
 • Anexa 2 / Annex 2 – Certificat de viaţă / LIFE CERTIFICATE (ENG)
 • Anexa 2 / Anexe 2 –  Certificat de viaţă / CERTIFICAT DE VIE (FR)
 • Anexa 2 / Anlage 2 – Certificat de viaţă / LEBENSBESCHEINIGUNG (GER)
 • Anexa 2 / Allegato 2 – Certificat de viaţă/ CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA (IT)
 • Anexa 2 / Anexo 2 – Certificat de viaţă/ CERTIFICATO FE DE VIDA (ES)
 • Anexa 1 – DECLARAŢIE DE TRANSFER ÎN STRĂINĂTATE al drepturilor cuvenite în cadrul sistemului unitar de pensii publice
 • Anexa 2 – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru determinarea statului de ședere obișnuită în cazul persoanelor care intră sub incidența regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte