Achiziţii publice

Sistemul achiziţiilor publice din România este similar celui din alte state membre UE, întrucât legislaţia comunitară în domeniu (Directivele 2004/18/CE şi 2004/17/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene) a fost transpusă cu rigurozitate în legislaţia română.

Prin urmare, principiile impuse prin directivele europene – nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor publice, asumarea răspunderii – au fost preluate şi în legislaţia naţională, aplicându-se tuturor achiziţiilor publice, indiferent de valoarea acestora.

Acestea sunt consacrate în mod expres prin Legea nr. 98/2016, actul normativ care stă la baza sistemului achiziţiilor publice. Nu mai puţin importantă este legislaţia secundară în domeniu, precum HGR nr.  395/2016 privind normele de aplicare ale Legii nr. 98/2016 şi Ordinul ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.

► PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE
    ▪ Programul achiziţiilor publice – Anul 2017
Programul achiziţiilor publice, contracte de lucrări şi servicii previzionate – Anul 2016

CENTRALIZATORUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE (cu evidenţierea execuţiei contractelor, în format deschis, pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 EUR, cu o actualizare trimestrială):
     ▪ Centralizatorul achiziţiilor publice – trimestrul al IV-lea 2016
     ▪ Centralizatorul achiziţiilor publice – trimestrul al III-lea 2016
     ▪ Centralizatorul achiziţiilor publice – trimestrul al II-lea 2016
     ▪ Centralizatorul achiziţiilor publice –
trimestrul I 2016
     ▪ Centralizatorul achiziţiilor publice – trimestrul al IV-lea 2015

CONTRACTELE DE ACHIZIŢII PUBLICE (cu valoarea totală mai mare de 5.000 EUR, inclusiv anexe acestora):
 Contractul nr. 32.696/25.04.2016 de prestări servicii;
 Contractul nr. 32.705/25.04.2016 de prestări servicii;
Actul adiţional nr. 3/30.12.2015 la Contractul de prestări servicii nr. 16.690/30.04.2015;
     Actul adiţional nr. 1/30.12.2015 la Contractul de prestări servicii nr. 16.479/29.04.2015;
Contractul nr. 16.690/30.04.2015 de prestări servicii;
     Contractul nr. 16.479/29.04.2015 de prestări servicii.

► STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE
    ▪ Strategia anuală de achiziţii publice – Anul 2017