Despre instituţie

1. LEGISLAŢIE
2. CONDUCERE
3. ORGANIZARE
4. PROGRAME ŞI STRATEGII PROPRII
5. RAPOARTE ŞI STUDII

===============================================================================================
1. LEGISLAŢIE:

În scopul îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei serviciilor de asigurare a accesului cetăţenilor şi al instituţiilor publice şi private la legislaţie, Ministerul Justiţiei a dezvoltat în sistem online, prin proiectul finanţat din fonduri europene nerambursabile „Implementarea Portalului N-Lex”, o bază de date legislativă naţională http://legislatie.just.ro în care se găsesc inclusiv actele normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea Casei Judeţene de Pensii Botoșani:

Legea nr. 263/20010 privind sistemul unitar de pensii publice;
HGR nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
HGR nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice.

Legislaţia care reglemenetază sistemul unitar de pensii publice, precum şi actele normative referitoare la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale pot fi consultate şi descărcate de aici.

===============================================================================================
2. CONDUCERE:


Cristina-Elena ANTON
Director executiv – Casa Judeţeană de Pensii Botoşani


Ioan BUZILĂ
Director executiv adjunct – Direcţia economică, evidenţă contribuabili
     Tatiana APOSTOAIE
     Şef serviciu – Serviciul financiar contabilitate
     Neculai BOTEZATU
     Şef serviciu – Serviciul evidenţă contribuabili


Mihăiţă-Narcis DREŢCANU
Director executiv adjunct – Direcţia stabiliri şi plăţi prestaţii
     Laurian TINIUC
     Şef serviciu – Serviciul stabiliri prestaţii
     Mihaela-Vasilica ALUNCĂRIŢE
     Şef serviciu – Serviciul plăţi prestaţii

===============================================================================================
3. ORGANIZARE:

3.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare cu precizarea atribuţiilor departamentelor.
3.2. Organigrama aprobată de Preşedintele CNPP; Organigrama cu elemente suplimentare (numele persoanelor care ocupă poziţii de conducere, numărul maxim de posturi).
3.3. Carieră – posturile scoase la concurs în cadrul Casei Judeţene de Pensii Botoşani.

===============================================================================================
4. PROGRAME ŞI STRATEGII PROPRII:

4.1. Direcţii de acţiune propuse a se realiza la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani:
Anul 2018      ▪ Anul 2017      ▪ Anul 2016      ▪ Anul 2015      ▪ Anul 2014

4.2. Planificarea activităţii Casei Judeţene de Pensii Botoşani:
Anul 2018      ▪ Anul 2017      ▪ Anul 2016      ▪ Anul 2015      ▪ Anul 2014

===============================================================================================
5. RAPOARTE ŞI STUDII:

5.1. Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
Anul 2017      ▪ Anul 2016      ▪ Anul 2015       ▪ Anul 2014       ▪ Anul 2013

5.2. Rapoarte privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Botoşani:
Anul 2017      ▪ Anul 2016      ▪ Anul 2015       ▪ Anul 2014       ▪ Anul 2013

5.3. Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică:
Anul 2017      ▪ Anul 2016      ▪ Anul 2015       ▪ Anul 2014       ▪ Anul 2013

5.4. Rezultate şi indicatori de evaluare obţinuţi anual de Casa Judeţeană de Pensii Botoşani, în urma derulării acţiunilor/activităţilor planificate:
Anul 2017       ▪ Anul 2016      ▪ Anul 2015       ▪ Anul 2014       ▪ Anul 2013