Tratament balnear

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia, în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, de prestaţii privind tratamentul balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:
a). gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurãrilor sociale;
b). cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti – asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).

Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face ca urmare a cererii solicitantilor indreptăţiti (descarcămodel de cerere), prin atribuirea de bilete de tratament cu durata de 12-18 zile:
– în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil;
– in limita sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat;
– pe baza unor criterii aprobate anual prin ordin comun al coducătorilor CNPP şi ai caselor de pensii sectoriale.

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2016 în sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice au fost aprobate prin Ordinul CNPP nr. 38 / 04 februarie 2016 (descarcă).

Anul 2017
Diagramele de alocare
a biletelor de tratament

Număr serie Data începerii seriei  Diagrama de alocare / data afișării
 1
 2  25.03.2017
Descarcă
13.03.2017
 3  08.04.2017
Descarcă
27.03.2017
 4 21.04.2017 Descarcă
07.04.2017
 5 7.05.2017  Descarcă
24.04.2017
 6  23.05.2017  Descarcă
08.05.2017
 7  08.06.2017  Descarcă
25.05.2017
 8
 9  10.07.2017  Descarcă
26.06.2017
 10  20.07.2017  Descarcă
11.07.2017
 11  11.08.2017  Descarcă
26.07.2017
 12  21.08.2017  Descarcă
15.08.2017
 13  12.09.2017  Descarcă
31.08.2017
 14  22.09.2017  Descarcă
14.09.2017
 15  14.10.2017  Descarcă
02.10.2017
 16  30.10.2017  Descarcă
17.10.2017
 17  15.11.2017  Descarcă
01.11.2017
 18  01.12.2017  Descarcă
17.11.2017
 19