Formulare

          Contractul de asigurare socială

          - model contract de asigurare socială (descarcă);
          - model act adiţional (descarcă);
          - model cerere de reziliere (descarcă);

          Declaraţia individuală de asigurare

          - model declaraţie individuală de asigurare (descarcă);
          - model comunicare de modificare (descarcă);
          - model comunicare de modificare pentru suspendarea declaraţiei individuale de asigurare pe motiv de nerealizare venit peste plafonul prevăzut de lege (descarcă);
          - model solicitare de încetare (descarcă);

          ► Stagiu de cotizare

          - model cerere pentru eliberarea adeverinlor privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu realizat în sistemul public de pensii (descarcă);

          Expertiză medicală

          - model cerere pentru expertizarea medicală a capacităţii de muncă (descarcă);

          Accidente de muncă şi boli profesionale

          - model declaraţie pe propria răspundere privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (descarcă);
          - model cerere pentru acordarea de dispozitive medicale (descarcă);
          - model cerere privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (descarcă);

          Tratament balnear

           - model cerere bilet pentru tratament balnear (descarcă);

           Informaţii publice

          - model cerere-tip informaţii de interes public (descarcă);
          - model reclamaţie administrativă, Anexa nr. 2a (descarcă);
          - model reclamaţie administrativă, Anexa nr. 2b (descarcă);

          Ajutor de deces

          - model CTP de cerere pentru acordarea ajutorului de deces (descarcă);
          - model cerere pentru recuperarea din BASS a diferentei dintre sumele datorate de plătitor la BASS şi cele achitate cu titlu de ajutoare de deces (descarcă);
 

          ► Relații europene

          - model formular RO 202 - instrumentarea unei cereri de pensie de bătrâneţe (descarcă);
          - model formular RO 203 - instrumentarea unei cereri de pensie de urmaş (descarcă);
          - model formular RO 204 - instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate (descarcă);
          - model formular E 207 - certificat privind cariera de asigurat (descarcă);

 

Inapoi