Criterii de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2013

           Începând cu luna aprilie 2013 biletele de tratament, prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, vor fi acordate celor interesați după noi criterii, stabilite prin Ordinul comun (descarcă) emis de Casa Națională de Pensii Publice și Casele Sectoriale de Pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații.

          În 2013, biletele de tratament balnear se acordă, ca și în anii precedenți, fie cu suportarea unei contribuții individuale, fie cu titlu gratuit, beneficiarii fiind pensionarii, asigurații din sistemul public de pensii și beneficiarii prevederilor unor legi speciale. Deosebirea este că, în cazul pensionarilor, contribuția individuală va fi de 50 la sută din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acodată de către casele sectoriale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția. Nu vor fi incluse în cuantumul brut indemnizația acordată în baza unor legii speciale, sumele cu tilul de drepturi restante și nici indemnizația de însoțitor în cazul pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate. În acest an, prețul maxim stabilit prin Ordinul comun privind criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear, estede 1.550 lei pentru unitățile clasificate la categoria de 2 stele și 1.604 lei pentru unitățile clasificate la 3 și 4 stele.

         În plus, în categoria persoanelor care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuții individuale a fost introdusă subcategoria "pensionarilor sistemului public de pensii care au și calitatea de asigurați". Pentru aceștea sunt prevăzute reglementări specifice. Astfel, cererea tip de acordare a biletului de tratament va fi însoțită, pe lângă documentele prevăzute de lege pentru toți beneficiarii de pensii și de o adeverință privind calitatea de asigurat. Contribuția individuală suportată de beneficiar este de 50 la sută din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată de către casele sectoriale și din nivelul câștigului brut de natură salarială realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția. În cazul în care contribuția individuală calculată depășește prețul integral al biletului de tratament balnear, va fi plătit prețul integral al acestuia.

          Cererile de acordare a biletelor de tratament se depun de solicitanții îndreptății să beneficieze de acestea, cu cel puțin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet. Aceste cereri sunt încărcate în aplicația informatică special dedicată, unitară la nivel național, acordându-se automat punctajele prevăzute în criteriile de acordare a biletelor și implicit repartizarea biletelor în funcție de rezultatele obținute.

          Afișarea biletelor repartizate pentru fiecare serie se va face atât la sediul Casei Județene de Pensii Botoșani cât și în format electronic pe site-ul instituției, la adresa www.pensii-botosani.ro. De asemenea, Casa Județeană de Pensii comunică beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate, în maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării repartiției, toate datele privind biletul repartizat precum și data la care au fost programați pentru ridicarea biletului. În situația în care, după efectuarea alocării automate a biletelor rămân și bilete disponibile, acestea pot fi eliberate fără calcularea punctajului aferent, astfel încât să nu rămână bilete nealocate, la nici o serie.

          Informații suplimentare pot fi obținute direct la sediul Casei Județene de Pensii din Botoșani, str. Calea Națională, nr. 85, camera 5, apelând numărul de telefon 0231585045 sau accesând site-ul www.pensii-botosani.ro.

Inapoi

Alte articole

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție

  Descarcă anunțul privind organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Stabiliri Prestații și bibliografia necesară. Detalii

Rezultatele la proba scrisă obținute de candidații înscriși pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul stabiliri prestații

Descarcă rezultatele la proba scrisă obținute de candidații înscriși pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul stabiliri prestații. Detalii

Rezultatele selecției de dosare depuse în vederea ocupării prin concurs a funcției publice de inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul stabiliri prestații

Descarcă rezultatele selecției de dosare depuse în vederea ocupării prin concurs a funcției publice deinspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul stabiliri prestații. Detalii

Rezultatele finale obținute de candidații înscriși pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul evidență contribuabili

Descarcă rezultatele finale obținute de candidații înscriși pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul evidență contribuabili. Detalii

Rezultatele la proba scrisă obținute de candidații înscriși pentru ocuparea funcției publice de inspector asistent

Descarcă rezultatele la proba scrisă obținute de candidații înscriși pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul evidență contribuabili. Detalii